Domov – Naravni parki, rezervati in botanični vrtovi

Slovenija je ena od držav z najvišjo stopnjo biotske raznovrstnosti v Evropski uniji in veliko krajinsko pestrostjo.

Prizadevanja za varovanje tistih območij, kjer so strnjena največja bogastva in lepote narave, imajo v Sloveniji že dolgo zgodovino. Od prvih pobud iz začetka 20. stoletja se je ideja in potreba za njihovo ohranjanje razvijala vse do zadnjih desetletij, ko je postala ena od poti oblikovanja trajnostnega razvoja družbe.
Slovenija je ena od držav z najvišjo stopnjo biotske raznovrstnosti v Evropski uniji in ima trenutno z različnimi varstvenimi kategorijami, ki upoštevajo mednarodno kategorizacijo IUCN zavarovanega 12,6 % ozemlja.

Obseg: 12,6 % kopnega državnega ozemlja.

Vrste/kategorije zavarovanih območij v Sloveniji so:

naravni parki oz. širša zavarovana območja:
narodni park
regijski park
krajinski park

naravni rezervati in spomeniki oz. ožja zavarovana območja:

strogi naravni rezervat
naravni rezervat
naravni spomenik

Slovenija s svojim naravnim bogastvom nudi posameznikom in skupinam prijeten oddih v naravi. Poudarek je predvsem na zelenem turizmu in ohranjanju okolice. Tudi če ne utrgate rože, ki vam je všeč, bo imel še nekdo drug možnost, da bo užival v njenem pogledu.

Izkoristite tudi označene poti za pohodništvo, kolesarstvo... V sklopu narave pa se ponujajo tudi naravna zdravilišča, wellness centriodlična gostinska ponudba...

Naravni parki - rezervati Strogi naravni rezervati Naravni rezervati

Strogi naravni rezervati

Seznam strogih naravnih rezervatov v Sloveniji: