Alpski botanični vrt Juliana

ALPSKI BOTANIČNI VRT VRT JULIANA (PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE)

Začarani vrtovi rojenic so že zdavnaj izginili. Mračna pravljica o Zlatorogu nam pripoveduje, kako se je zgodilo. Toda tu je nastal nov čarovni vrt, sredi svetle sedanjosti! 
Prav zatrdno, tudi skozi ta novi alpski vrt v kraljestvu Triglava nad mlado Sočo bodo stopale dobrotljive bele žene iz bajke. Milo bodo blagoslavljale, on pa bo cvetel in uspeval, ves pisan in razkošen, prav kot začarani vrtovi davnih časov! 
Kajti vsi so poslali semkaj od svojega najlepšega okrasa in dali od svojega bogastva: Bogatin z zlatim zakladom, staroslavna planina Duplje, svetu odmaknjene južne in zahodne krnice Triglava, skrivnosti Triglavskih jezer, bela prodišča Prisojnika, Jalovčevo divje skalovje, travnato zeleni Matajur naših botaničnih nestorjev, cvetna Črna prst, Rajski pašniki Ovčje vesi, v dalje zroči Krn, tople stene Rdečega roba.

V Juliani uspeva okrog 500 različnih vrst rastlin. Večina je alpskih, zaradi nizke nadmorske višine pa je precej kraških in submediteranskih vrst. Več o njih si lahko preberete v vodniku Alpski botanični vrt Juliana v Trenti (1997). Tu bomo omenili le nekatere od njih.


Zoisova zvončica (Campanula zoysii) drobna in nežna raste iz gole skale. Njeni modri cvetovi so kaj nenavadni. Ustje venca ni odprto kot pri drugih vrstah iz rodu zvončic, ampak zoženo. Raste samo v Jugovzhodnih Apneniških Alpah in je prava hči slovenskih planin, kakor jo je imenoval botanik Viktor Petkovšek. To cvetico je botanik Karel Zois (1756-1799) našel v Bohinjskih Alpah in na Storžiču. Poslal jo je celovškemu botaniku F. X. Wulfnu, ki jo je poimenoval po najditelju:Prvo poznanje zelo redke rastline dolgujem slavnemu gospodu Karlu pl. Zoisu, ki se posveča ves botaniki, ki ji žrtvuje vso pozornost, trud in čas, pa gotovo ne malo denarja.
Že njena zunanja, morfološka zgradba nam pove, da je rastlina stara, da je relikt iz terciarja, eden naših najlepših in najznačilnejših starejših endemitov. Proti zahodu sega še v Karnijske Alpe, v Ziljske Alpe na Dobrač, na jugu pa do Trnovskega gozda. Zoisova zvončica bi bila lahko simbol naših, slovenskih Alp.


Zoisova zvončica krasi skalne razpoke, trate in grušč v osrednjih Karavankah pa porašča najlepši otrok naših gora, mala rumena Zoisova vijolica (Viola zoysii). Tako jo je navdušeno v strokovnem opisu imenoval njen boter Wulfen. Okrog leta 1785 jo je našel baron Karel Zois. Neznano rastlino je živo, še z zemljo, iz kranjskih Alp, ki meje na Koroško, Zois poslal v Celovec. Wulfen jo je poimenoval po najditelju in opisu dodal še ročno pobarvano risbo.