Botanični vrt Tal 2000

BOTANIČNI VRT TAL 2000

Botanični vrt Tal 2000 je prvi in edini zasebni botanični vrt v Sloveniji. Nahaja se 20 km južno od Maribora, v naselju Zgornja Gorica. V vrtu so na ogled naslednje zbirke rastlin:vodne rastline, strupene rastline in zdravilne rastline. Obiskovalci si lahko ogledajo še zbirko kamnin in mineralov. Novost je spletna trgovina, kjer so na voljo minerali, brušeni kamni in izdelki iz kamna (okrasni oz. poldragi kamni), keltski horoskop TAL 2000 in sadike vodnih in zdravilnih rastlinAlkimija je v vrtu predstavljena vsako leto 22. julija, ko pripravljamo sončni eliksir. Čez sezono, ob nedeljskih popoldnevih, se odvijajo različne prireditve, delavnice, nastopi in predstavitve. Od aprila do oktobra v vrtu potekajonaravoslovni dnevi. Na voljo so še storitve –urejanje vrtov, kjer je poudarek na sonaravni ureditvi vrta. Ponujamo vam še izgradnjo rastlinskih čistilnih naprav ter ureditev in zasaditev vodnih motivov v vrtu.

Vabimo vas, da si v vrtu ogledate:

 • največjo zbirka rastočih (samoniklih) vodnih in obvodnih rastlin v Sloveniji:

  v tej zbirki so zbrane rastline, ki rastejo pri nas v naravi, torej v glavnem samonikle vrste. Dodanih je še nekaj k nam prenešenih vrst. Vodne rastline delimo na prave vodne rastline (hidrofiti) in na rastline, ki so vezane na vlažna rastišča (higrofiti)
 • zbirko strupenih rastlin:

  med strupenimi vrstami so poleg vrst iz narave predstavljeni še vrste, ki jih ljudje gojijo v vrtovih, kot okrasne vrste, ter vrste, ki so iz kakršnihkoli razlogov zašle k nam. Verjetno je to edina javno predstavljena zbirka tovrstnih rastlin v Sloveniji. Rastline so ustrezno označene, glede na strupenost.
 • zbirko zdravilnih rastlin:

  je najmlajša zbirka. Poleg dobro poznanih vrst, ki jih najdemo predvsem gojene v vrtovih se ta zbirka ponaše še z zdravilnimi rastlinami iz narave, ki so mnogim manj poznane, saj so redkokje predstavljene.
 • manjšo zbirko mineralov in kamnin:

  predstavljenih je nekaj mineralov iz nahajališč doma in po svetu. Vzorci kamnin so razstavljeni v večjih eksponatih, kar omogoča lažjo prepoznavanje. Razstavljen je še večji kos granita, ki prihaja iz okolice Črne na Koroškem in nikakor ne iz Pohorja. Namreč na Pohorju granita ni; je pa granodiorit, tonalit in pohorska posebnost- čizlakit.
 • veliko druge zanimive flore in favne:

  Med rastlinami so označene še drevesne vrste, ki so rasle tukaj preden je bil gozd spremenjen v botanični vrt. Mlake in vlažna rastišča so hitro naselile tudi različne živalske vrste. Predvsem spomladi se po vrtu razlega glasno regljanje žab. Zeleni žabi, sekulji, zeleni regi, rosnici, plavčku in urhu delata družbo še dve repati dvoživki: nižinski in veliki pupek. Slednji je pri nas precej redek. Uvrščen je v rdeči seznam ogroženih živalskih vrst. Ob sončnem vremenu preletavajo mlake pisani kačji pastirji, ki jih na tem območju živi okoli 50 vrst. Če se ob vodi ustavimo malo dlje časa bomo opazili še velikega oranžno obrobljenega hrošča- obrobljeni kozak, hrbtoplovko in druge žuželke, ki živijo v vodi. Vrt občasno obiskujejo nekatere vodne ptice, medtem, ko se glasno žvrgolenje iz okoliškega gozda sliši skozi celo leto.
 • pravljični deželi viteza Parzivala:

  Parzivalova dežela zakladov
 • Parzivalovo jezero