Botanični vrt Univerze v Ljubljani

BOTANIČNI VRT UNIVERZE V LJUBLJANI

Od začetka leta 1995 do leta 2010 smo vrt s sredstvi mestne občine Ljubljana prenovili, kasneje pa smo dobili še sredstva s strani države. Čeprav teh sredstev ni bilo dovolj, smo jih dobro izkoristili, veliko dela je bilo opravljeno z vrtnim osebjem, kar je pripomoglo k hitrejši in cenejši prenovi. Prenovili smo vse stavbe v vrtu, obnovili vodne površine, temeljite prenove ni bil deležen samo stari rastlinjak, predvsem zaradi različnih načrtov in dolgoletnih obljub, tako da do danes še ni bil prenovljen. V letih 1997 in 1998 smo prenovili vrtno ograjo, leta 1999 smo začeli s prenovo stavb, ki so bile dokončane zaradi pomanjkanja sredstev šele v letu 2005 / 2006. Tam smo dobili večjo večnamensko predavalnico. Tedaj so bili že zastavljeni temelji za nov večji rastlinjak, vendar do realizacije ni prišlo. V letih 2001 in 2003 smo uredili prostor za sredozemske rastline in ob rastlinjaku smo začeli z urejanjem tematskega formalnega vrta. Staro upravno zgradbo smo prenovili v letu 2001 in v njej začeli z rednimi predavanji in delavnicami za širšo javnost. Leta 2006 smo že pripravljeno gradbiščno jamo za novi rastlinjak ponovno zasuli. Ta del smo spremenili v suhi travnik. Tropski rastlinjak je preko Univerze financiralo ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo. Dela so se začela 23. marca v letu praznovanja 200 letnice vrta, tropski rastlinjak pa smo slovesno odprli 10. decembra 2010.

Botanični vrt je razdeljen na več enot, ki si jih lahko ogledate tudi na zemljevidu.

Arboretum (1): del vrta, kjer so predstavljeni predvsem različni predstavniki dreves in grmovnic. Večji del arboretuma je v najstarejšem delu vrta.

Rastlinski sistem (2): rastline so razvrščene po sorodstvenih kriterijih. Na gredah v osrednjem delu vrta je predstavljeni okrog 80 različnih družin, ki so zastopane z različnim številom rodov.

Bazeni z vodnimi, močvirskimi rastlinami in bajer (3,4): tukaj rastejo predvsem močvirske in vodne rastlin, ki zahtevajo posebne razmere, da lahko uspevajo zunaj  naravnih rastišč.

Skalnjak (5): z rastlinami iz gorskih predelov in Krasa, ki so razporejene glede na različen geografski izvor, zato jih imenujemo tudi ekološko-geografske skupine (5).

Rastlinjak (6): v njem rastejo zlasti predstavnice tropskih rastlinskih vrst, ki potrebujejo višjo zračno vlago in bolj ali manj enakomerno temperaturo čez vse leto. Odprt po urniku.

Tropski rastlinjak (7): v njem so po posameznih kontinentih razporejene tropske rastline. Odprt po urniku.
Sredozemske rastline (8) v velikih loncih so predstavljene sredozemske rastline iz različnih koncev sveta. V zimskem času jih prenesemo v rastlinjak.

Tematski vrt (9): letos je v okviru tematskega vrta predstavljen zelenjavni vrt. 
Gojitveni del (10): sestavljajo ga grede za vzgojo in množenje rastlin, namenjenih za zasaditev v različne dele vrta, obenem pa je to tudi prostor za raziskovalno delo. Ogled je možen le s strokovnim vodstvom. 

Ozkolistna potonika, Paeonia tenuifolia, botanični vrtrastlinjak, rastlinjak botanični vrt, stari rastlinjak rastlinski sistem, botanični vrt, osrednji del, univerza v ljubljani Skalnjak, botanični vrt