Botanični vrt Univerze v Mariboru

BOTANIČNI VRT UNIVERZE V MARIBORU

Ohranjanje in varovanje rastlinskih vrst je ena najpomembnejših nalog vrta. Rastline v botaničnem vrtu predstavljajo najcenejšo in najzanesljivejšo semensko gensko banko. V vrtu uspešno gojimo 75 ogroženih rastlinskih vrst in kvalitetne stare sorte jablan in hrušk.

Botanični vrt ima tudi eksperimentalno polje na prostem in raziskovalni laboratorij, kjer se izvajajo raziskave iz področja genetike, žlahtnjenja in fiziologije rastlin.

Botanični vrt omogoča visokošolsko izobraževanje, strokovno vodene šolske in obšolske dejavnosti (ekskurzije šol, krožki, naravoslovne delavnice ipd.). Najpomembnejši cilj je poglabljanje in širjenje botaničnega znanja, ki je temeljna veda za vse strokovne predmete rastlinske pridelave v kmetijstvu.

Namenjen je tudi ozaveščanju širše javnosti v odnosu do naravoslovja (narave, še posebej rastlinstva) in varstva narave ter rastlinske pridelave.

Botanični vrt bogati tudi turistično ponudbo mesta Maribor, občine Hoče in drugih občin na širšem območju Pohorja.