Krajinski park Goričko

KRAJINSKI PARK GORIČKO 

Ime Goričko prihaja od goríc. Tako namreč domačini imenujejo griče, ki so davno nastali na dnu Panonskega morja in se potem dvignili. Mehko oblikovan peščeni svet so ljudje naselili v pradavnini in tod ostali. Čeprav do velikih evropskih mest ni zelo daleč, je Goričko "napredek" zaobšel, tako da je ohranilo podobo, značilno za srednjo Evropo pred drugo svetovno vojno.

VEČ <<

Natura 2000

Natura 2000 je ekološko omrežje, ki se je bilo v Sloveniji določeno z dnevom pristopa v Evropsko unijo, 1. majem 2004. Namen je v vseh državah Evropske unije povezati območja pomembna za naravo v ekološko mrežo in tako ohraniti biotsko raznovrstnost v  Evropi. V omrežje Nature 2000 so vključena območja, na katerih ohranjamo evropsko pomembne rastline, živali in njihova življenjska okolja.

Zakaj Natura 2000?

  • Ker je v Evropi vse manj ohranjene narave in zdravega življenjskega okolja.
  • Ker so mnoge občutljive vrste rastlin in živali znašle na robu preživetja ali celo izumrle.
  • Ker moramo, da bi ohranili naravo, ukrepati skupaj.

Del evropskega omrežja Natura 2000 je tudi Goričko.

Če želite o Naturi 2000 izvedeti več, obiščite NOVOSTI na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.

VEČ<<

Zgodovina Goričkega

Območje Goričkega je bilo skozi svojo zgodovino vedno bolj ali manj poraščeno z gozdovi in zato nikoli gosto naseljeno. Sledovi naselbin v zgodnjih poselitvenih obdobjih so bili potrjeni na njegovih obrobjih oziroma porečjih Ledave, Krke in Kobiljanskega potoka; za najpomembnejšo prazgodovinsko naselbino pa velja Bukovnica. Rimske naselbine sledijo porečju Ledave, medtem ko so gomilna grobišča iz istega obdobja razprostranjena po celotnem območju. Rimski zasedbi je sledila slovanska naselitev, ki pa jo na Goričkem potrjuje le slovanska najdba iz Gradišča v Selu, datirana v 9. stoletje. Sledil je prodor Madžarov, ki so območje današnjega Prekmurja s premikom obrambnega pasu na reko Kučnico v 12. stoletju dokončno vključili v svoj civilno- in cerkvenoupravni sistem. Goričko je od takrat pa vse do leta 1919 spadalo pod Železno županijo (Vas) ter škofiji v Györu in nato Sombotelu (Szombathely)

 

VEČ<<

Hranljivi travniki

z visokim donosom krme so na Goričkem v treh različnih oblikah glede na stopnjo vlažnosti. V tistih bolj suhih najdemo gomoljasto zlatico, v srednje vlažnih ripečo zlatico. Te travnike prepoznamo tudi po visoko, nad travno rušo štrlečimi socvetji travniškega lisičjega repa. Na najbolj vlažnih travnikih najdemo plazečo zlatico. Zelo razdrobljena in raztresena so suha travišča, ki jih gradi brazdnatolistna bilnica. Najlepša so, ko zacvetijo nageljčki: kartavžar, deltasti nageljček in srhki nageljček. Posebno lepe so navadne in pikastocvetne kukavice, ki v Evropi na splošno spadajo med ogrožene rastline. Zaradi kislih tal je na Goričkem le nekaj vrst kukavičevk ali orhidej. Nedavno je bila odkrita še ena vrsta orhidej, značilnih za suha travišča, zavita škrbica, ki cveti šele jeseni in ima drobne bele - a zanimive, v spiralo nanizane cvetove.

VEČ<<

Povezana slika