Krajinski park Lahinja

KRAJINSKI PARK LAHINJA

Povezana slika

Naravno najbolj ohranjeno je izvirno območje reke Lahinje, ki je zavarovano kot naravni rezervat Lahinjski Lugi. Nekoliko večje močvirje so Nerajski Lugi, ki so prava botanična zakladnica in ob visokih vodah dajejo vtis jezera. V parku preseneča vrsta manjših izvirov in kraška jama Zjot. Na sprehodu po parku boste srečali vrsto redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Prijetno je snidenje z mlinarjem Klepcem v mlinu in žagi venecijanki na okljuku reke Lahinje v Pustem Gradcu, ki je eden redkih ohranjenih neposeljenih prazgodovinskih naselij v Evropi. Sredi okljuka je podeželska cerkev Vseh svetnikov z zvonikom na preslico.

Opis

Krajinski park Lahinja (Skupščinski Dolenjski list, št. 3/88, Uradni list RS, št. 73/98) obsega območje pestre naravne in kulturne dediščine v povirju zgornjega toka Lahinje. Na razmeroma majhni površini zavarovanega območja (200 ha) najdemo več izvirov in različnih kraških pojavov, značilnih za plitvi kras. Biospeleološko je zanimiva predvsem ponorna kraška jama Zjot s krajšim podzemskim tokom, v katerem domuje značilna podzemska favna belokranjskega kraškega ravnika. V zaledju jame je tudi udorna vrtača Glušenka, ki prihaja v stik s podzemno vodo. Posebnost parka so Lahinjski in Nerajski Lugi, ki so prava botanična zakladnica in manjše močvirje Mlaka, kjer prebiva tudi želva, močvirska sklednica.

VEČ<<

Kaj vam lahko ponudimo

  • Vodenje po Krajinskem parku Lahinja
  • informacijski center  (stara kmečka hiša)
  • Izdelek domače obrti (lončeni bas - gudalo, vodomec)
  • Belokranjsko pogostitev: ajdova potica, ajdov kruh, belokranjska povitica, kislo mleko, jagenček, kozliček ali odojek.
  • vožnjo s čolnom po reki Lahinji
  • ajdovo in koruzno moko zmleto na mlinske kamne


VEČ<<

DOSTOP DO PARKA 

Do Bele krajine vodi več poti. Če se odpravite z avtobusom ali osebnim avtomobilom iz Ljubljane pot nadaljujete čez Žužemberk po partizanski magistrali do Črnomlja. Ali pa se iz Ljubljane odpravite po avtocesti do Novega mesta in naprej čez Dolenjske toplice do Črnomlja. V Črnomlju pot nadaljujete v smeri Vinica. Po dobrih 9 km se pripeljete do vasi Dragatuš, od tu pa dobrih 700m do prve vstopne točke v Krajinski park Lahinja. Iz Hrvaške strani je najbolje, da prečkate državno mejo Bosiljevo (HR) – Vinica (SLO) in se proti Črnomlju peljete še dobrih 8 km do prve vstopne točke v Krajinski park Lahinja

Rezultat iskanja slik za krajinski park lahinja