Krajinski park Ljubljansko barje

KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE 

Prav na pragu glavnega mesta, Ljubljane, le nekaj korakov od zadnjih mestnih ulic, se razprostira Ljubljansko barje. Močvirne ravnice zaznamuje neskončen mozaik travnikov, steljnikov, njiv, jarkov in mejic. Sem in tja silijo kvišku za alpsko deželo kar sramotno nizko zeleni osamelci. Skoraj obkroženo z avtocestami, barje v hitečemu popotniku ne vzbudi posebnega zanimanja. Le kaj je lahko posebnega v pokrajini, ki se dotika velemesta in ima za povrh ime, povezano s močvirjem? Toda kogar pot zanese v notranjost, bo prijetno presenečen. Kot da je črna barjanska zemlja posrkala mestni hrup in je trdovratna barjanska megla odčarala navzočnost človeka v teh krajih. Čeprav je Ljubljansko barje s svojimi neutrudnimi posegi soustvaril človek, oči radovedneža hitro pretenta neskončno zelenilo, njegova ušesa pa zapolnijo pesmi ptic, žuželk in žab. Kolesje vsakdanjika se ustavi. Ljubljansko barje se razprostira na okoli 160 km2 površine, medtem ko je kot krajinski park je zavarovanih 135 km2.

VEČ<<

Človek in narava

Človek pa je trmasto bitje. Tudi pretežni del dvajsetega stoletja so mnogi posvetili načrtom za, zdaj pa res, dokončno osušitev Ljubljanskega barja. Tehnologija se je sicer spreminjala, osnovna ideja pa ne. Dodatne poglobitve strug, akumulacije, nasipi, odvodni kanali, črpalne postaje so bile stalnica razvojnih načrtov in planskih dokumentov ljubljanskih mestnih oblasti vse do osemdesetih let prejšnjega stoletja. Takrat je inflacijo visokoletečih obljub o boljšem življenju srečala realnost v obliki pomanjkanja denarja, pa tudi vse glasnejših opozoril ljubiteljev narave. Človek in narava sta v tisočletnem medsebojnem boju in ljubezni ustvarila izjemen splet naravnih in kulturnih vrednot

VEČ<<

Prazgodovinska kolišča

Kolišče je posebna oblika bivališča, prirejenega za tla, ki jih stalno ali občasno prekriva voda. Kolišča in barjanske naselbine iz prazgodovinskega obdobja so poseben pojav, značilen za alpske dežele. V številnih jezerih in na mokrotnih področjih alpskega sveta so se odlično ohranila. So spomeniki edinstvenega pomena in raziskovalne sporočilnosti. Na nobenem drugem kraju na svetu ni razvoj naselbinskih skupnosti iz mlajše kamene in kovinskih dob tako jasno viden. Raziskave lahko njihovo kulturo, gospodarstvi in okolje od 5. do 1. tisočletja pr.K. osvetlijo do podrobnosti.

VEČ<<

Projekti na barju

Krajinski park Ljubljansko barje je nastal s ciljem zavarovanja naravnih vrednot, ohranjanja biotske raznovrstnosti in ohranja ter krepitve krajinska pestrosti. Vse kar danes v parku varujemo je plod sožitja med človekom in naravo. Še danes je barje pretežno v kmetijski rabi in se zato številni načrtovani ukrepi za zagotavljanje ciljev parka, nanašajo na področje kmetijstva in razvoja podeželja.

VEČ<<

Rezultat iskanja slik za krajinski park ljubljansko barje