Triglavski narodni park

TRIGLAVSKI NARODNI PARK

Triglavski narodni park (TNP) je edini narodni park v Sloveniji. Ime je dobil po Triglavu, ki se v osrčju parka dviguje najvišje (2864 m) in je hkrati tudi najvišji slovenski vrh. Ime Triglav ni povsem pojasnjeno. Nastalo je bodisi zaradi značilne podobe gore z jugovzhodne strani bodisi kot spomin na najvišje božanstvo iz časa poganstva, ki je imelo sedež na njegovem vrhu. Velja za simbol slovenstva, ki je tudi na slovenskem grbu in zastavi. 

TNP se razprostira na severozahodu Slovenije ob meji z Italijo in blizu meje z Avstrijo, na jugovzhodnem delu alpskega masiva. Skoraj popolnoma se prekriva z Vzhodnimi Julijskimi Alpami. Obsega 840 kvadratnih kilometrov, kar je štiri odstotke površine Slovenije. Spada med najstarejše evropske parke; prvo varovanje sega v leto 1924, ko je bil ustanovljen Alpski varstveni park. Osrednje poslanstvo javnega zavoda TNP je varovanje narave, opravlja pa tudi  strokovne in raziskovalne naloge.

Naselja in ljudje v parku

Vasi in zaselke so nanizani med 250 metri nadmorske višine (najniže ležeče domačije Zadlaz-Čadrga) in vse do 1000 metrov (Koprivnik v Bohinju) oziroma celo 1350 metrov nad morjem (najviše ležeči objekti Goreljka). Meja TNP je zaobjela 2352 prebivalcev v 25 naseljih. Dve izmed njih, Ukanc in Bavšica, sta na osrednjem območju parka, preostalih 23 na robnem.

VEČ<<

Doživljati

Poleg varovanja narave in ohranjanja kulturne krajine je Triglavski narodni park prostor, v katerem se raziskuje, izobražuje, najde oddih in doživlja naravo. Pokrajinske značilnosti so privlačen cilj za obiskovalce, ki vstopajo v izredno občutljiv svet, zato moramo naravo doživljati in jo ohranjati za prihodnje rodove. 


VEČ<<

Razumeti

Triglavski narodni park ni samo spoznavanje in doživljanje, pač pa je tudi odgovornost, ki izhaja iz Zakona o Triglavskem narodnem parku. S prebiranjem publikacij, pridobivanjem informacij se naučimo park spoštovati in ga razumeti. VEČ<<

Rezultat iskanja slik za triglavski narodni park